hall of fame

Prezentujemy najważniejsze osiągnięcia naszych psów i naszego potomstwa. Nasze psy eksterierowo nadal prezentują typ autentycznego Do khyi. Znajdują uznanie u sędziów specjalizujących się w rasie. Przez wiele lat zajmują czołowe lokaty na ważniejszych wystawach klubowych i specjalistycznych w Holandii, Niemczech, Słowacji, Szwajcarii i innych krajach. Do tej pory dochowalismy się 11 INTERCHAMPIONÓW